IKS ŁOMIANKI

Serdecznie zapraszamy do Interdyscyplinarnego Klubu Sportowego Łomianki!

Statutowym celem naszego stowarzyszenia jest promowanie sportu wśród młodzieży.